Teresa Parisi

Segretario

E-mail: dojokk@yahoo.it
 
2° dan Shorin-ryu riconosciuto dall'OKINAWA SHORIN RYU     KARATE KOBUDO FEDERATION