Teresa Parisi

Segretario

E-mail: dojokk@yahoo.it
 
2° dan Shorin-ryu riconosciuto dall'OKINAWA SHORIN RYU     KARATE KOBUDO FEDERATION
 
5 viaggi ad Okinawa (2013, 2014, 2015, 2016, 2017)